Aktivitetsudvalg
 
Klubbens bestyrelse har nedsat et aktivitetsudvalg, hvor stævner, events, brag i hallen, klubture mv. besluttes og planlægges.
 
Alle er velkomne til at deltage i udvalgsarbejdet. Det være sig spillere, forældre, trænere eller tidligere Ydun medlemmer.

Sponsorer