Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen side

Simon Strandholm Rasmussen
Profile Image
Karsten Pedersen
Gorm Andersen
Profile Image
Jette Bøgedal Østergaard
Profile Image
Katja Barfod
Profile Image
Siri Fugmann
Sofie Gerdes
Katrine Birk
Profile Image
Søren Skriver
Profile Image
Søren Steensen

Formand: Simon Rasmussen

Kasserer: Jette Bøgedal Østergaard


Bestyrelsens ansvarsområder dækker bl.a.:

 • Planlægning og afvikling af bestyrelsesmøder
 • Planlægning og afvikling af generalforsamlinger
 • Udvikling af foreningen 
 • Udvikling af nødvendige dokumenter til klubben - planer, årshjul, strategier m.m.
 • Udarbejdelse af skabeloner til trænerkontrakter og godkendelse af endelige kontrakter 
 • Udarbejdelse og godkendelse af sponsorkontrakter 
 • Udarbejdelse af kommunikationsplan for klubben
 • Strategiske projekter - fx samarbejdsaftaler med andre klubber 
 • Politisk samarbejde med Frederiksberg Kommune og FIU, DHF, HRØ, og hallens øvrige brugere
 • Samarbejde med udvalg
 • Ansøgning om haltider og overordnet fordeling af træningsblokke 
 • Håndtering af spillercertifikater via HåndOffice 
 • Indberetning af medlemmer til CFR og Frederiksberg Kommune, FOS-tilskud og andre kommunale tilskud 
 • Tildeling af budget til udvalg  
 • Klubbens overordnede økonomi, budget, regnskab og opfølgning overfor udvalg i forhold til aftalte budgetter