Ungdomsudvalg

Ungdomsansvarlig: Karsten Pedersen

Ungdomsudvalgets ansvarsområder dækker bl.a.:

  • Den sportslige lilla tråd for ungdomsafdelingen  
  • Træneruddannelse for afdelingens trænere
  • Kursusdeltagelse for afdelingens trænere
  • Planlægning og afvikling af trænermøder
  • Plan for og afvikling af forældremøder
  • Trænersamtaler
  • Skolesamarbejde
  • Faglige inputs til strategiske projekter - fx samarbejde med andre klubben og holdfællesskaber 

 

Ungdomsudvalgsmedlemmer

Profile Image
Karsten Pedersen
Simon Strandholm Rasmussen
Profile Image
Søren Skriver
Katrine Birk